Inschrijfvoorwaarden

Inschrijven

Na ontvangst van de digitale inschrijving, wordt de inschrijving direct verwerkt en betaalt u het volledige bedrag voor de masterclass. De mogelijkheid is om via IDEAL te betalen. 

Pas na ontvangst van de betaling, reserveren wij een plaats bij de gewenste opleiding.

Annulering


Indien u door ziekte niet of niet meer aan de opleiding kunt deelnemen informeert u ons schriftelijk (met doktersverklaring). In dat geval zal bekeken worden wanneer u bij een eerstvolgende masterclass kunt meedoen. De betalingsverplichting zal echter onverminderd van kracht blijven. Inschrijvingen gaan op volgorde van binnenkomst. Indien er een opleiding is volgeboekt, laat DE Visagieschool® u dit per omgaande weten. DE Visagieschool® behoudt zich het recht voor opleidingen bij onvoldoende deelname te annuleren of wijzigen.

DE Visagieschool® behoudt het recht de opleiding te annuleren c.q. startdatum te verschuiven indien er te weinig aanmeldingen zijn.

Klachten

Als u niet tevreden bent en/of  klachten heeft over DE Visagieschool kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld en binnen 6 maanden worden afgehandeld. Wanneer uw klacht niet door DE Visagieschool opgelost kan worden, zal een derde onafhankelijke partij ingeschakeld worden. Dit is: “De geschillencommissie”. De uitspraak van deze 3de partij is bindend. Uw klacht wordt altijd in vertrouwen behandeld.

 

Geheimhoudingsplicht

Alle informatie over onze cliënten/ studenten worden op vertrouwelijke wijze behandeld en zullen niet zonder toestemming aan derden worden verstrekt.

Met de inschrijving voor een opleiding aan DE Visagieschool geeft u aan dat u akkoord gaat met voornoemde voorwaarden.