Wegens
omstandigheden
is DE Visagieschool
voor onbepaalde
tijd
gesloten.