Internationaal Erkend Diploma

DE Visagieschool® is vanaf heden INTERNATIONAAL gecertificeerd en start als eerste en enige visagie-opleiding in Nederland met een INTERNATIONAAL erkend diploma visagie en hairstyling. Hierdoor zullen de kansen op de arbeidsmarkt zowel in Nederland als in het buitenland aanmerkelijk worden verhoogd. Op deze manier zal er bij ons een goed alternatief worden geboden voor de al eerdere en helaas gestrande officieel erkende visagie-diploma’s.

Onze docenten en assessoren zijn getraind, beoordeeld en per Nov. 2014 bevoegd om internationale erkende opleidingen te mogen verzorgen, examineren en staan continue onder toezicht en controle van VTCT, waardoor de kwaliteit van dit diploma gewaarborgd blijft.

VTCT is een toonaangevende, internationale en erkende organisatie die wereldwijd opleidingscentra de bevoegdheid geeft om volgens hun systeem te werken en examineren.

DE Visagieschool® verzorgde t/m Sept. 2014 een door het ANBOS erkende visagie opleiding.

LET OP! Het ANBOS is -als overkoepelend orgaan-  in geheel Nederland met de erkenning GESTOPT! en richt zich nu uitsluitend op de schoonheidsspecialisten en dus niet meer op de visagisten. Dit is in tegenstelling op wat vele andere visagiescholen dus WEL lijken te suggereren. Het is dus NIET meer mogelijk om ergens een ANBOS erkend diploma Visagie te behalen. Zie ook: ANBOS

DE Visagieschool® is ook een in Nederland CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut.